İnşaat bitti, plan hazırlandı

Kadıköy Acıbadem’de tescilli tarihi eser Sokullu Konağı’nın bulunduğu parsel için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma amaçlı imar planı hazırlanarak onaylandı.

Planı yapılan parselin tapu büyüklüğü 8 bin 245 metrekare. 406 metrekare üzerinde 4 katlı tarihi konak, 768 metrekarelik alanda da toplam 12 bin 367 metrekarelik inşaat alanına sahip 15 ve 17 katlı iki blok bulunuyor.

1.GRUP KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI

Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 1994 tarihli kararı ile Sokullu Konağı, “1. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edildi.

Kurulun 2002 tarihli kararıyla da konağın bulunduğu parsel, üzerinde bulunan ağaçların korunması amacıyla 3. Derece doğal sit alanı ilan edildi. Aynı tarihte yürürlükteki plana göre hazırlanan Sokullu Konağı Konutları sitesinin projeleri de onaylandı.

İNŞAAT BİTTİ, İSKAN İÇİN PLAN HAZIRLANDI

Mevzuata göre bir alanın sit alanı ilan edilmesi durumunda yürürlükteki planın uygulaması durdurulmuş oluyor ve alan için koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerekiyor.

Plan açıklama raporunda da “İlgili kurulların 1994 yılından bu yana vermiş olduğu kararlar ve onayladığı restorasyon proje tadilatları neticesi yapılaşma tamamlanma noktasına gelmiştir. Ancak yapı kullanma ruhsatının alınabilmesi için koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak onay makamına sunulması gerekmektedir. Koruma amaçlı imar planı bu amaçla hazırlanmıştır” denildi. Parselde tescilli Sokullu Konağı ve iki adet bloktan oluşan Sokullu Konağı Evleri Sitesi yer aldığı belirtilerek sitede yer alan A ve B blok inşaatlarının tamamlandığı kullanılır yani iskan edilir hale geldiği kaydedildi. Yeni hazırlanan planda iki blok imar planlarına işlendi.

İBB: KURUL KARARINA AYKIRI

Planla ilgili görüşü sorulan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, bir dizi uyarıda bulundu. Tescilli Sokullulazadeler (Ziyaeddin Efendi) köşküne ilişkin “bu yapı bütününde özel mülkiyete konu olup mesken fonksiyonu yanında kültür merkezi, kütüphane, müze, sergi salonu, ofis ve benzeri fonksiyonlar ayrı ayrı veya bir arada yer alabilir” şeklindeki plan notuna dikkat çekildi.

Bu düzenleme ile mevzuata göre konut alanı fonksiyonu altında yer almayacak kullanımlar getirildiği, bu durumun kurul kararlarına aykırı olduğu belirtildi.

Alanda yüzme havuzu, pergola, tenis kortu gibi ortak alanların yapılabileceğine ilişkin plan notu ile iskana konu olmayan yeni yapılaşmanın gerçekleştirilebileceği vurgulandı. Bu düzenlemenin de kurul kararına aykırı olduğuna dikkat çekildi.

KONAĞIN TARİHÇESİ

Sultan V. Mehmed (Reşad), 1909 yılında tahta çıkmasının ilk yıllarında, eşleriyle yaz aylarını geçirmek üzere 320 bin metrekarelik araziyi satın alarak, burada Harem ve Selamlık binaları yapılmasını emreder.

Mimar Vedat Tek, 1910-12 yılları arasında inşaatlar tamamlar. Sultan Reşad daha sonra tüm arazi ile binaların tamamını en büyük oğlu Şehzade Dr. Ziyaeddin Efendi’ye bağışlar.1922 yılında hanedan mensuplarının yurtdışına sürülmesi gündeme gelince konak Sokullu Abdülkerim Paşa’ya satıldı.

Sokullu ailesi, konağı 20 yıl kadar kullandı. Sokullu Ailesi 1940 yılında konağı eğitimci Erdem ailesine sattı. Erdem ailesi, 1945 yılında “Özel Anadolu Lisesi”ni kurdu ve okul 1975 yılına kadar faaliyetini sürdürdü.

Okul kapanınca konak kaderine terk edildi. Harabeye dönen konak 1992 yılında Yapı Merkezi tarafından satın alınarak restore edildi. Şu an Yapı Merkezi’nin grup şirketlerinden üçü, konakta faaliyet gösteriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x